Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи частна и публична държавна собственост, както и на действия относно преобразуването на имоти публична държавна собственост в частна държавна собственост за срок от 1 (една) година
Сигнатура 954-02-88
Дата на постъпване 20/09/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология