Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българска национална телевизия за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2019 г.
Сигнатура 954-02-103
Дата на постъпване 11/10/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология