Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Сигнатура 902-03-16
Дата на постъпване 04/11/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/11/2019
Обнародван в ДВ брой 93/2019 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията