Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Сигнатура 520-00-19
Дата на постъпване 31/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/03/2016
Обнародван в ДВ брой 22/2016 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.