Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 954-02-138
Дата на постъпване 12/12/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология