Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 002-03-1
Дата на постъпване 14/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/01/2020
Обнародван в ДВ брой 5/2020 г.
Финален текст на решението Pешение за персонални промени в Министерския съвет на Република България