Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за налагане на мораториум върху вноса на боклуци, технологични и битови отпадъци, неподдаващи се на по-нататъшна обработка и рециклиране, подлежащи на унищожаване чрез изгаряне и депониране
Сигнатура 054-02-5
Дата на постъпване 16/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология