Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.
Сигнатура 002-00-3
Дата на постъпване 27/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/03/2020
Обнародван в ДВ брой 22/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)