Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание
Сигнатура 053-19-2
Дата на постъпване 14/02/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/02/2020
Обнародван в ДВ брой 17/2020 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията