Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия
Сигнатура 054-03-1
Дата на постъпване 27/02/2020
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/02/2020
Обнародван в ДВ брой 19/2020 г.
Финален текст на декларацията Декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия