Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за обявяване на извънредно положение
Сигнатура 002-03-4
Дата на постъпване 13/03/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/03/2020
Обнародван в ДВ брой 22/2020 г.
Финален текст на решението Решение за обявяване на извънредно положение