Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27 от 21 май 2015 г.
Сигнатура 511-00-5
Дата на постъпване 27/05/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/07/2016
Обнародван в ДВ брой 61/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2014 г.