Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за налагане на мораториум върху проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада", приет с Решение на 44-то Народно събрание от 8 юни 2018 г. и актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с Решение на 44-то Народно събрание от 19 юли 2018 г.
Сигнатура 054-02-27
Дата на постъпване 13/04/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология