Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г.
Сигнатура 002-03-9
Дата на постъпване 16/04/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/05/2020
Обнародван в ДВ брой 50/2020 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г.