Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.
Сигнатура 005-00-3
Дата на постъпване 27/04/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/06/2020
Обнародван в ДВ брой 54/2020 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.