Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност
Сигнатура 054-03-2
Дата на постъпване 20/05/2020
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/05/2020
Обнародван в ДВ брой 47/2020 г.
Финален текст на декларацията Декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност