Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г.
Сигнатура 009-00-1
Дата на постъпване 29/05/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология