Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
Сигнатура 020-00-12
Дата на постъпване 01/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/07/2020
Обнародван в ДВ брой 69/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.