Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Сигнатура 002-00-16
Дата на постъпване 03/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология