Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за българската позиция за военния конфликт на територията на Украйна
Сигнатура 554-03-2
Дата на постъпване 10/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология