Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за свикване на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за разглеждане на политиката на Република България спрямо масовото преселение на бежанци и мигранти през границите на ЕС и България
Сигнатура 554-02-75
Дата на постъпване 25/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология