Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за присъединяване на Република България към международната антитерористична коалиция срещу "Ислямска държава", инициирана от президента на Руската Федерация Владимир Путин пред Генералната асамблея на ООН
Сигнатура 554-02-78
Дата на постъпване 06/10/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология