Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по позицията на Република България за санкции от страна на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, както и да заяви неучастието на Република България
Сигнатура 554-02-73
Дата на постъпване 11/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология