Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.
Сигнатура 502-03-21
Дата на постъпване 18/11/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология