Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация по повод терористичните атаки в Париж и необходимостта от активизиране на усилията за противодействие и изкореняване на тероризма
Сигнатура 554-03-14
Дата на постъпване 18/11/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология