Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за осъждане на военната агресия на Република Турция спрямо Руската Федерация
Сигнатура 554-03-15
Дата на постъпване 25/11/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология