Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г.
Сигнатура 511-00-7
Дата на постъпване 05/08/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/07/2016
Обнародван в ДВ брой 61/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г.