Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
Сигнатура 654-02-5
Дата на постъпване 19/01/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/01/2016
Обнародван в ДВ брой 7/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката