Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.
Сигнатура 620-00-1
Дата на постъпване 28/01/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/05/2016
Обнародван в ДВ брой 41/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.