Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на кандидата за заместник-омбудсман
Сигнатура 053-14-6
Дата на постъпване 20/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/07/2020
Обнародван в ДВ брой 67/2020 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на заместник-омбудсман