Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Сигнатура 054-02-40
Дата на постъпване 22/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/07/2020
Обнародван в ДВ брой 67/2020 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина