Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на кандидатите за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране
Сигнатура 053-12-16
Дата на постъпване 23/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/07/2020
Обнародван в ДВ брой 70/2020 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране