Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно представянето и изслушването на кандидатите за подуправител на Националния осигурителен институт
Сигнатура 053-08-25
Дата на постъпване 28/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/07/2020
Обнародван в ДВ брой 68/2020 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт