Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД на 28 265 200 акции от капитала на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД
Сигнатура 054-02-50
Дата на постъпване 30/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология