Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 054-02-52
Дата на постъпване 02/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология