Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 054-02-55
Дата на постъпване 03/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/09/2020
Обнародван в ДВ брой 80/2020 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа