Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Сигнатура 054-02-58
Дата на постъпване 10/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/09/2020
Обнародван в ДВ брой 83/2020 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека