Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисия по енергетика
Сигнатура 054-02-67
Дата на постъпване 30/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/10/2020
Обнародван в ДВ брой 86/2020 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисия по енергетика