Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България
Сигнатура 054-02-79
Дата на постъпване 01/10/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/10/2020
Обнародван в ДВ брой 86/2020 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България