Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери
Сигнатура 654-03-2
Дата на постъпване 18/02/2016
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/02/2016
Обнародван в ДВ брой 15/2016 г.
Финален текст на декларацията Декларация във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери