Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Сигнатура 654-02-21
Дата на постъпване 25/02/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/02/2016
Обнародван в ДВ брой 17/2016 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония