Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен
Сигнатура 602-03-3
Дата на постъпване 07/03/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/03/2016
Обнародван в ДВ брой 27/2016 г.
Финален текст на решението Решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен