Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, довели до въвличането на България във войната срещу Ирак през 2003 г.
Сигнатура 654-02-27
Дата на постъпване 24/03/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология