Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 година
Сигнатура 620-00-9
Дата на постъпване 31/03/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/06/2016
Обнародван в ДВ брой 45/2016 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.