Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Сигнатура 654-02-31
Дата на постъпване 07/04/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/05/2016
Обнародван в ДВ брой 37/2016 г.
Финален текст на решението Решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията