Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2016 г.
Сигнатура 654-02-33
Дата на постъпване 19/04/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/04/2016
Обнародван в ДВ брой 33/2016 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2016 г.