Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стара планина" първа степен
Сигнатура 654-02-34
Дата на постъпване 19/04/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/04/2016
Обнародван в ДВ брой 34/2016 г.
Финален текст на решението Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стара планина" първа степен