Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Сигнатура 654-02-36
Дата на постъпване 11/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/06/2016
Обнародван в ДВ брой 45/2016 г.
Финален текст на решението Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен