Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Сигнатура 654-02-37
Дата на постъпване 12/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/05/2016
Обнародван в ДВ брой 39/2016 г.
Финален текст на решението Решение за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление