Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката
Сигнатура 654-02-39
Дата на постъпване 25/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/05/2016
Обнародван в ДВ брой 41/2016 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката